Үйл ажиллагаа


Жолооч нарын нийгмийн асуудлыг сайжруулах

  • Эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
  • Мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалт, зөвлөгөө
  • Хөдөлмөрийн харилцаа хуулийн зөвлөгөө
  • Тээврийн хэрэгслийн үзлэг, засвар үйлчилгээ
  • Хот орон нутаг хоорондын карго-тээвэр үйлчилгээ

Байгууллагын хамтын ажиллагаа


  • Ажил олгогчдийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн нөлөөллийн ажлууд
  • Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа
  • Байгаль орчинг хамгаалахад чиглэсэн зорилтот, нөлөөллийн ажлууд
  • Орон нутгийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагаа
фильмы бесплатно

Шинэ мэдээ